UW PERSOONLIJKE INVULLING VAN HET GEDENKTEKEN

 

Nabestaanden vragen steeds vaker naar nieuwere en ruimere mogelijkheden om overledene te gedenken. dit komt tot uitdrukking

in expressievere vormgegeven grafmonumenten. Maar ook de combinatie van het gebruikte materiaal, het gekozen model, de tekst,

de vormgeving van de letters en het aanbrengen van symbolen of een eigen ontwerp op het grafmonument.

DE SAMENSTELLING VAN HET GRAFMONUMENT

 

grafmonumenten van natuursteen

 

De duurzaamheid van het materiaal voor het grafmonument is belangrijk. Grafmonumenten moeten het een groot aantal jaren

kunnen uithouden, blootgesteld aan weer en wind. Zeker de eerste tien jaar als de nabestaanden een graf regelmatig bezoeken.

Daarom is natuursteen nog steeds het meest gebruikte materiaal voor grafmonumenten. Soms in combinatie met metaal. keramiek,

hout, of glas. Want natuursteen is duurzaam en heeft een waardige, tijdloze uitstraling. In bewerkte vorm, maar zeker ook in

onbewerkte vorm, als 'zwerkkei'. U kunt kiezen uit talloze soorten qua kleur en structuur zoals kalksteen, marmer, leisteen,

kwartsiet, graniet, bijzonder graniet, gabbro en gneis. Afhankelijk van de natuursteen verschilt het uiterlijk van homogeen

tot geaderd of bont gekleurd. Er zijn veel verschillende kleuren, zoals: natuurlijk wit, crème, geel, rood, oranje, groen,

bruin tot diep zwart. Geen twee soorten natuursteen zijn gelijk, alleen al daardoor kunt u een heel persoonlijke keuze maken.

SOORTEN NATUURSTEEN

 

Marmer en kalksteen

 

Marmer en kalksteen worden van oudsher veel gebruikt voor grafmonumenten. Belgisch hardsteen is door de eeuwen heen in

Nederland het meest gebruikte materiaal. Maar sinds de jaren negentig vermindert de populariteit van marmer en kalksteen.

Marmer is ontstaan door een metamorfose van kalksteen. Beide soorten hebben dus qua uiterlijk en eigenschappen

overeenkomsten. Het uiterlijk van marmer en kalksteen verschilt wel sterk per soort. Het kan er zelfs bont uitzien en aders

in afwijkende kleuren bevatten. Kenmerkend voor marmer is de kristalstructuur zoals bij een suikerklontje. Marmer komt vooral

voor in wit- of grijstinten, maar ook rood en roze komen voor. De voordelen van toepassing van marmer en kalksteen zijn de

keus uit het grote aantal soorten, de vorstbestendigheid en de duurzaamheid. Maar deze steensoorten hebben ook nadelen. Zo

neemt de glans na enkele jaren af en kan agressief vuil zoals ontlasting van dieren en sap van loof of bessen vlekken

veroorzaken, of de glans verminderen.

 

Graniet

 

Tegenwoordig worden de meeste grafmonumenten gemaakt van graniet of een daaraan verwante steensoort. Graniet is te herkennen

aan de gespikkelde en gelijkmatige structuur in alle richtingen. Dit steentype is in vele kleuren leverbaar, maar rood-en

bruintinten hebben de overhand. Voor toepassing in grafmonumenten zijn de belangrijkste eigenschappen van graniet de

vorstbestendigheid en de duurzame glans. Bovendien zijn vrijwel alle soorten graniet bestand tegen agressief vuil zoals

ontlasting van dieren en sap van loof en bessen.

 

Gabbro

 

Gabbro is verwant aan graniet en wordt ook veel voor grafmonumenten gebruikt. Dit steentype heeft een regelmatig uiterlijk en

is meestal donkergroen-, donkergrijs of zwart gekleurd.

 

Gneis

 

Ook gneis is verwant aan graniet, maar het gespikkelde uiterlijk vertoont een onregelmatige waaiering van genuanceerd tot

bont, afhankelijk van soort. Deze natuursteen is in een groot aantal kleuren leverbaar; rood-, bruin- en grijstinten komen

veel voor.

Een vorm die past bij de overledene en nabestaanden

 

De vormgeving van het grafmonument is door de jaren heen onder invloed van geloof en cultuur sterk ontwikkeld. Hierdoor zijn

er nationaal en zelfs regionaal grote verschillen. In de Nederlandse begraafcultuur kennen we als basisvormen vooral staande

en liggende grafmonumenten. Staande en liggende grafmonumenten worden zowel afzonderlijk als gecombineerd toegepast. Echter

binnen de eisen van de begraafplaats. Een begraafplaats moet een gevoel van rust en waardigheid oproepen. De begraafplaats  moet

dus zorgen dat alle grafmonumenten één geheel vormen. Dit stelt hoge eisen aan de vormgeving van een grafmonument. Houd U dus

rekening met de verschillende materiaal- en vormeisen.

 

De modelkeuze

 

Het ontwerpen en vervaardigen is één van de specialismen van de (natuursteen)bedrijven. Zij kunnen uw ideeën in de door U

uitgezochte sten vertalen. De vorm van een grafmonument kan iets vertellen over de overledene, bijvoorbeeld over diens

leven, werk of geloofsovertuiging. Naar de informatie op het grafmonument kan ook symbolisch zijn. Bijvoorbeeld teksten, data,

decoraties, afbeeldingen en foto's. De vormgeving van grafmonumenten is vaak strak. meestal is het grafmonument gebaseerd op

een liggende en staande steen, of een combinatie van die twee. Er kan gekozen worden voor een afdekplaat, of juist niet,

zodat er ruimte is voor een graftuintje. Maar er komt meer en meer vraag naar organische vormen, zoals een zwerfkei, een

flagstone of een basaltzuil.

Het gebruik van teksten

 

Voor de tekst wordt vak gekozen voor een gedeelte uit een gedicht, de bijbel of een zelf geschreven tekst ter nagedachtenis

aan de overledene. De tekst is meestal van toepassing op de overledene en is een troost voor de nabestaanden. Samen met de

vormgeving en grootte bepaalt de tekst voor een belangrijk deel het uiterlijk van een grafmonument.

 

Belettering, decoraties en dergelijke kunnen zijn gemaakt van brons, aluminium, hout of glas en op het grafmonument worden

gelijmd. Ook is het mogelijk deze rechtstreeks in de natuursteen aan te brengen, dat kan zowel verheven als verdiept.

Verheven houdt in dat de steen om de een letter heen wordt verwijderd door machinaal stralen of handmatig hakken. Zo komt de

letter hoger te liggen. Verdiept houdt n dat de letter in de steen wordt uitgehakt of gefreesd. Om de leesbaarheid te

vergroten wordt een verdiepte belettering vaak geverfd of zelfs ingelegd met bladgoud.

 

U kunt de tekst ook in de steen laten stralen. Met de computer worden teksten, symbolen, figuren e.d. vormgegeven en

nauwkeurig op de steen overgebracht. Toch blijven ook de eerdergenoemde technieken in gebruik. de belangrijkste reden

hiervoor is dat na een bijzetting een tweede grafopschrift moet worden gemaakt op het bestaande grafmonument met de daarop

gebruikte technieken en typografie.

Symbolen en eigen ontwerpen

 

Net als teksten kunnen ook symbolen worden toegevoegd, zoals een roos , een duif of een palmtak. Het bekendste symbool is het

christelijke kruis. Alle gewenste symbolen zijn mogelijk. Het (natuursteen)bedrijf kan ook uw eigen ontwerp in de steen

verwezenlijken. De laatste jaren is funeraire kunst in opkomst; kunstenaars ontwerpen de fraaiste grafmonumenten. En door de

moderne technieken zijn er nauwelijks beperkingen in het uitvoeren ervan.

Productie, montage en onderhoud

 

Persoonlijke grafmonumenten worden veelal gemaakt in de werkplaats van het (natuursteen)bedrijf. Soms wordt ook gebruik

gemaakt van standaard modellen die in grote oplage worden geproduceerd. Maar aanvullende bewerkingen, het aanbrengen van

beeltenissen of tekst, worden dan wel door het lokale (natuursteen)bedrijf uitgevoerd.

 

De montage van grafmonumenten moet door vakmensen worden gedaan. Die zijn ervaren in de zorgvuldige omgang met de natuursteen

en weten alles van de voeg- en hulpmaterialen die geschikt zijn voor de gebruikte natuursteensoort.

 

Om een grafmonument fraai te houden is slechts minimaal onderhoud nodig. Want natuursteen, r.v.s. of glas lijden nauwelijks

onder vervuiling. Het onderhoud hangt af van de steensoort, de ruwheid van het oppervlak en de plaats op de begraafplaats.

Het (natuursteen)bedrijf kan u hierover adviseren.